• Werken en Leren Welkom bij Werken & Leren

Werken & Leren biedt coaching, begeleiding en training om deelname aan maatschappelijke activiteiten, werk en studie te behouden of om deze opnieuw op te pakken.

Werken & Leren heeft 45 medewerkers en is gericht op herstel, participatie in de maatschappij en/of begeleiding naar werk. Wij begeleiden circa 850 mensen.

Wij bieden coaching, begeleiding en training. Dit doen wij zoveel mogelijk in de samenleving en zo min mogelijk op de GGz locaties en terreinen.

Daarin werken we samen met de behandelaar en bieden we steeds meer werkplekken bij centra in de wijk en (sociale) bedrijven. Er zijn bedrijven die speciaal gericht zijn op re-integratie in maatschappij zoals sociale werkbedrijven van de gemeente of sociale ondernemingen. Ook kunnen we je ondersteunen in behoud van je baan door begeleiding via je werkgever. Jij bent de regisseur van je eigen pad naar herstel en hoe jij je dagen invult meteen vorm van werk maakt daarin het positieve verschil is de ervaring van velen.Afhankelijk van wat je nodig hebt, krijg je begeleiding op je werkplek en/of individuele begeleiding door de coaches van Werken & Leren. Binnen Werken& Leren starten we bij wat jij nodig hebt om weer gezond te worden en richten we ons op de ontwikkeling van jouw talent..

 “Het leven weer de baas worden” is waar Werken & Leren een bijdrage aan wil leveren. Vaak kan een psychische kwetsbaarheid een fors effect hebben op je dagelijks leven en de rollen die je gewend was daarin te vervullen. Opleiding, werk, sociale bezigheden, etc. staan dan vaak ineens op losse schroeven.

Werken & Leren ondersteunt mensen om dit dagelijks leven weer op te pakken en vorm te geven. Door zoveel mogelijk aan te sluiten bij individuele belangstelling, wensen en mogelijkheden. Vanuit eigen regie en gericht op persoonlijke groei. https://www.ggzbreburg.nl/

Werken & Leren is vanaf 1 juli anders georganiseerd. Wij beschikken over participatie- en leerwerkcoaches, die zowel groepsgewijs en individueel ondersteuning bieden in de individuele zoektocht naar een gewenst dagelijks bestaan.

Leerwerk coaches kunnen bijvoorbeeld bemiddelen naar een werkplek. Ook zijn er verschillende educatieve projecten en praktische cursussen in sociale vaardigheden of kunnen we begeleiden bij het oppakken vaneen reguliere opleiding. Daarin werken we met steeds meer partijen samen in het sociale domein en in de arbeidsmarkt. Daarnaast onderhouden we nauwe relaties met gemeenten en UWV. Mensen herstellen veelal het beste als we ‘sociaal - en werk fit worden’ organiseren in de maatschappij; in het sociaal domein (de wijk) en/of in de arbeidsmarkt (bij bedrijven).

 

 

Naamsverandering: "Werken & Leren"

Per juni 2016 was de naam DAE al veranderd naar "Werken& Leren" en zal de komende tijd veranderen in een kenniscentrum voor Werken & Leren. We gaan activiteiten anders organiseren, meer buiten de muren van de GGz, in de wijk. Daarvoor zoeken we de samenwerking met andere partijen als werkgevers, gemeenten, UWV, RIBW, SMO, Fameus en onze eigen Aanlopen. De bedoeling is om wonen en werken meer in je eigen leefomgeving te organiseren, samen met vrienden, familie en/of mantelzorgers.

Wij zijn een organisatie in beweging. Verandering is spannend, maar dat gaan we met elkaar doen, waarbij jouw welzijn en gezondheid centraal staat. We gaan je bij veranderingen betrekken. Jij weet zelf wat het beste voor je is en anders helpen we je daarbij om dat te onderzoeken. Wij luisteren naar je en zoeken hoe we dat betaalbaar kunnen organiseren. Er verdwijnen geen activiteiten zonder dat wij een passend alternatief samen met cliënten bedenken en bespreken.

Uiteraard blijven we je goed informeren over de ontwikkelingen en nodigen je bij deze van harte uit om mee te denken en doen!

Dit doen we door Nieuwsbrieven en Activiteitenkalenders per regio te plaatsen op onze site. Deze houden we in deze verandering telkens actueel. Hierin kun je volgen welke nieuwe initiatieven er ontstaan de komende tijd en welke keuzemogelijkheden er zijn.

Management Werken & Leren

Nieuwsbrief Werken en Leren Breda
Nieuwsbrief Werken en Leren Dongen
Nieuwsbrief Werken en Leren Etten-Leur
Nieuwsbrief Werken en Leren Oosterhout
Nieuwsbrief Werken en Leren Tilburg